1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Van một chiều Yoshitake SCV-16

Van một chiều Download

Van một chiều nâng SCV-16 ngăn chất lỏng chảy ngược. Van một chiều được sử dụng rộng rãi trong đường ống...
van một chiều bích SCV-4EN Yoshitake

Van một chiều Download

Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, dầu, lưu chất khác... Áp suất: 1.6 MPa Nhiệt độ: 300 độ C
Van một chiều SCV-4 Yoshitake

Van một chiều Download

Ứng dụng: hơi nóng, dầu, nước, khí nén, lưu chất khác... Áp suất: 1.6 MPa Nhiệt độ: 200 độ C
Van một chiều đĩa SCV-3 Yoshitake

Van một chiều Download

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho...
Van một chiều SCV-2

Van một chiều Download

Van một chiều là loại van chỉ cho lưu chất đi theo một hướng nhất định và ngăn không cho...