1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Đồng hồ áp suất Model LFBSPG

GB - FRANCE Download

Đồng hồ áp suất ống Bourdon, có dầu/ không dầu Mặt 100/ 150mm Chân đứng, chân sau, chân sau lắp bảng  
Đồng hồ áp suất Model LFSPGS

GB - FRANCE Download

Đồng hồ áp suất ống Bourdon, có dầu/ không dầu Mặt 50/ 63mm Chân đứng, chân sau, chân sau lắp bảng
Đồng hồ nhiệt độ Model BDT

GB - FRANCE Download

Đồng hồ nhiệt độ Bimetal, độ chính xác ± 1% Cấp bảo vệ IP67 Mặt 100/ 150mm Chân đứng, chân sau, chân gật gù...
Đồng hồ áp suất Model LFBS25

GB - FRANCE Download

Đồng hồ áp suất ống Bourdon, có dầu, không dầu. Mặt 250mm Chân đứng, chân sau, chân sau lắp bảng
Đồng hồ chênh áp Model LFDPMH

GB - FRANCE Download

Đồng hồ chênh áp dạng maghenelic, có dầu/ không dầu Mặt 100/ 150mm Chân đứng, chân sau lắp bảng Option: with Mirco switch
Đồng hồ áp suất 3 kim Model LFIPSH

GB - FRANCE Download

Đồng hồ áp suất 3 kim (kèm công tắc đóng ngắt), có dầu/ không dầu Mặt 100/ 150mm Chân đứng, chân sau,...
Đồng hồ áp suất màng Model LFDSPG

GB - FRANCE Download

Đồng hồ áp suất dạng màng, có dầu/ không dầu Mặt 100/ 150mm Chân đứng
Đồng hồ nhiệt độ Gas Model GDT-R/C

GB - FRANCE

Đồng hồ đo nhiệt độ gas, có dầu/ không dầu Mặt 100/ 150mm Que đo cố định, que đo mềm, chiều dài...