1900 63 35 64

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ VIỆT NHẬT


Công Tắc Lưu Lượng & Đồng...

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng / công tắc lưu lượng Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,... Ứng dụng: Đo lưu lượng...
Công Tắc Lưu Lượng & Đồng...

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng / công tắc lưu lượng Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,... Ứng dụng: Đo lưu lượng...
Kính Quan Sát Dòng Chảy FS Series

KAWAKI-JAPAN Download

Kính quan sát lưu lượng dòng chảy, Lưu chất: Dầu, nước, chất lỏng khác,... Vật liệu tùy chọn theo lưu chất
Đồng Hồ Lưu Lượng ODF

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng dạng Orifice Lưu chất: Hơi nóng, khí nén 25A -400A
Đồng Hồ Lưu Lượng Vortex

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng dạng vortex Lưu chất: hơi nóng, khí nén, nước Output: 4-20mA
Bộ Chia Lưu Lượng

KAWAKI-JAPAN

Bộ chia và quan sát lưu lượng  Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,...  
Đồng Hồ Lưu Lượng Cồn

KAWAKI-JAPAN

Lưu lượng kế Lưu chất: Nước, cồn lỏng, chất lỏng khác,... Vật liệu tùy chọn theo lưu chất
Kình Quan Sát Lưu Lượng

KAWAKI-JAPAN

Áp suất: 10 bar Nhiệt độ 80 độ C