1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Van Cổng Dao WB11 Stafsjo

STAFSJO-SWEDEN Download

DN50-DN1600 PN10/ CLASS150 MAX 120 độ C Điều khiển bằng tay quay, bánh răng, điều khiển khí nén, điều khiển điện, điều khiển...
Van Cổng Dao MV Stafsjo

STAFSJO-SWEDEN Download

DN50-DN1600 PN16/ CLASS150/ JIS 10K Điều khiển bằng tay quay, bánh răng, điều khiển khí nén, điều khiển điện, điều khiển xi...
HP Knife Gate Valve ( Van...

STAFSJO-SWEDEN Download

DN300-DN900 PN10/PN16/ANSI150 ĐK tay quay, bánh răng, đk khí nén, đk điện, đk thủy lực
SLV Knife Gate Valve ( Van...

STAFSJO-SWEDEN Download

DN50-DN900 PN10/ ANSI150 ĐK tay quay, bánh răng, đk khí nén, đk điện,...
RKO Knife Gate Valve ( Van...

STAFSJO-SWEDEN Download

DN100-DN600 PN10/JIS 10K/ ANSI150 DDk tay quay, bánh răng, đk khí nén, đk điện,...
JT Junc Trap

STAFSJO-SWEDEN Download

DN100 - DN150/250 Max 6 bar ĐK khí nén