1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Van một chiều SCV-4

Van một chiều Download

Ứng dụng: hơi nóng, dầu, nước, khí nén, lưu chất khác... Áp suất: 1.6 MPa Nhiệt độ: 200 độ C
Van cầu gang Bích GLV-10F/20F

Van cầu Download

Van cầu là một thiết bị dung để đóng, mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường...
Van cầu gang Ren GLV-16

Van cầu Download

Van cầu là một thiết bị dung để đóng, mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường...
Van an toàn AF-9EN

Van an toàn Download

Van an toàn AF-9EN, Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo...
Bẫy hơi Phao TSF-10,11

Bẫy hơi Download

Bẫy  hơi phao TSF-10/11 Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi ....
Bộ tách nước DS-1 / DS-2

Bộ tách nước Download

Bộ tách nước có chức năng tách nước bị lẫn trong hơi, khí. Nhằm làm khô hơi, khí để đạt hiệu...
Kính quan sát SF-1S / 1F

Kính quan sát Download

Kính quan sát cho chúng ta biết được lưu lượng dòng chảy trong hệ thống đường ống
Bẫy hơi TD-30NA

Bẫy hơi Download

Bẫy hơi - TD-30NA, Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc...
Van an toàn AL-160 / 160L

Van an toàn Download

Van an toàn là một thiết bị thủy lực dùng để điều chỉnh áp suất trong ống dẫn hoặc bồn...
Van an toàn AL-300 / 301

Van an toàn Download

Van an toànAL-300/301 Van an toàn có chức năng là xả áp lực bên trong đường ống để bảo vệ hệ...